فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .
جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴ ب.ظ

غروب

غروب بود


صدای هوش گیــاهــان به گوش می امـد


مســافــر امده بود


و روی صندلی راحتی کنار چمن نشسته بود 


دلم گرفته


دلــم عجیـــب گرفتــه اســـت....نوشته شده توسط مسافر . . .
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .

فانــوس خیس

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

ایستادم تا دلم قرار بگیرد

صدای پر پری امد

و در که باز شد

من از هجوم حقیقتــــــ به خاکــــــ افتادم . . .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

غروب

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴ ب.ظ

غروب بود


صدای هوش گیــاهــان به گوش می امـد


مســافــر امده بود


و روی صندلی راحتی کنار چمن نشسته بود 


دلم گرفته


دلــم عجیـــب گرفتــه اســـت....

۹۲/۰۴/۲۱