فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .
دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۴۰ ق.ظ

دچــار باید بود ...

- و فکر کن که چه تنهاستـــ

اگر که ماهـی کوچک ، دچـــار آبـی دریـــای بیکـــران باشــد .

- چه فکر نازک غمناکــی !

- و غـــم تبســم پوشیده نگاه گیاه است .

و غـــم اشاره محوی به رد وحـــدتــــ اشیاست .

- خوشـــا به حال گیاهان که عاشــق نورند

و دستــــ منبسط نور روی شانه آنهاستـــ .

- نــه ، وصل ممکن نیست ،

همیشه فاصــــلــه ای هستـــ .

اگر چه منحنی آبـــ بالش خوبی استــــــــ .

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر ،

همیشه فاصلـــه ای هستـــــ .

دچار باید بود

و گرنه زمزمه حیرت میان دو حرف

 حـــرام خواهد شــد ...نوشته شده توسط مسافر . . .
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .

فانــوس خیس

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

ایستادم تا دلم قرار بگیرد

صدای پر پری امد

و در که باز شد

من از هجوم حقیقتــــــ به خاکــــــ افتادم . . .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

دچــار باید بود ...

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۰۶:۴۰ ق.ظ

- و فکر کن که چه تنهاستـــ

اگر که ماهـی کوچک ، دچـــار آبـی دریـــای بیکـــران باشــد .

- چه فکر نازک غمناکــی !

- و غـــم تبســم پوشیده نگاه گیاه است .

و غـــم اشاره محوی به رد وحـــدتــــ اشیاست .

- خوشـــا به حال گیاهان که عاشــق نورند

و دستــــ منبسط نور روی شانه آنهاستـــ .

- نــه ، وصل ممکن نیست ،

همیشه فاصــــلــه ای هستـــ .

اگر چه منحنی آبـــ بالش خوبی استــــــــ .

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر ،

همیشه فاصلـــه ای هستـــــ .

دچار باید بود

و گرنه زمزمه حیرت میان دو حرف

 حـــرام خواهد شــد ...

۹۲/۰۵/۰۷
مسافر . . .