فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .
جمعه, ۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۴:۴۱ ب.ظ

وسیعـــــــــــ باش و تنهـــــــــا و سر به زیر و سختــــــــــ

و کودکان پی  پرپرچه ها روان بودند

سپورهای خیابان سرود می خواندند

و شاعران بزرگ

به برگ های مهاجر نماز می بردند

و راه دور سفر ، از میان آدم و آهن

به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت ،

به غربت تر یک جوی آبـــــــــــــ  می پیوست ،

به برق ساکت یک فلس ،

به آشنایی یک لحن

به بیکرانی یک رنگــــــــــــ

سفر مرا به زمین های استوایی برد

و زیر سایه آن " بانیان " سبز تنومند

چه خوب یادم هست

عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد

وسیع باش و تـنـهـــا و سر به زیر و سختــــــــ . . .نوشته شده توسط مسافر . . .
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .

فانــوس خیس

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

ایستادم تا دلم قرار بگیرد

صدای پر پری امد

و در که باز شد

من از هجوم حقیقتــــــ به خاکــــــ افتادم . . .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

و کودکان پی  پرپرچه ها روان بودند

سپورهای خیابان سرود می خواندند

و شاعران بزرگ

به برگ های مهاجر نماز می بردند

و راه دور سفر ، از میان آدم و آهن

به سمت جوهر پنهان زندگی می رفت ،

به غربت تر یک جوی آبـــــــــــــ  می پیوست ،

به برق ساکت یک فلس ،

به آشنایی یک لحن

به بیکرانی یک رنگــــــــــــ

سفر مرا به زمین های استوایی برد

و زیر سایه آن " بانیان " سبز تنومند

چه خوب یادم هست

عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد

وسیع باش و تـنـهـــا و سر به زیر و سختــــــــ . . .

۹۲/۰۷/۰۵
مسافر . . .