فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .

فانــوس خیس

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

ایستادم تا دلم قرار بگیرد

صدای پر پری امد

و در که باز شد

من از هجوم حقیقتــــــ به خاکــــــ افتادم . . .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه


به نام خداوند عشق آفرین

:


سید اسماعیل فیض

زاده ی  بیست و نهم تیر ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و پنج

زادگاه : مشهد

مهندسی طراحی صنعتی

***********

به بهانه دلبستگی ام به شعر

< مسافر >

سهراب سپهری

بر آن شدم تا حق این علاقه را

بجا آورم

**********

تنتان سالم و دلتان شاد

درپناه خدا


*******

داستان جدیدم :


BadBakhteBoland@