فانــوس خیس

و خدائی که در این نزدیکیست ، لای این شب بو ها ، پای آن کاج بـلند . . .

فانــوس خیس

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

ایستادم تا دلم قرار بگیرد

صدای پر پری امد

و در که باز شد

من از هجوم حقیقتــــــ به خاکــــــ افتادم . . .

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

روی علف ها چکیده ام‌.


من شبنم خواب آلود یک ستاره ام


که روی علف های تاریک چکیده ام‌.


جایم اینجا نبود.


نجوای نمناک علف ها را می شنوم جایم اینجا نبود.


فــانـــوس 


در گهواره خروشان دریا شست و شو می کند